Login

Mreža za popuste

ARIS ima vlastitu mrežu benzinskih stanica. Ove stanice, zajedno s benzinskim stanicama naših strateških partnera, tvore preferencijsku mrežu popusta kroz koju svojim klijentima nudimo individualne popuste.
Stanice koje pripadaju mreži za popuste označene su crvenom bojom na kartama ARIS-ove mreže koje se mogu pronaći u priručniku za vozače i na našim internetskim stranicama.
Svojim klijentima nudimo individualne popuste unutar mreže za popuste, kao i na odvojenim autocestama i benzinskim stanicama. Molimo vas da se za detaljne informacije o našem novom sustavu popusta obratite najbližem ARIS-ovu uredu.

Stupac Popust označava zemlje u kojima se nalaze benzinske stanice uključene u mrežu za popuste.

DržavaPopustPDV %Valuta
 Austria20EUR
Bjelorusija20BYR
Belgija21EUR
Bosna i Hercegovina17BAM
Češka21CZK
Njemačka19EUR
 Estonija20EUR
Španjolska21EUR
Francuska20EUR
Hrvatska25EUR
Mađarska
27HUF
 Kazahstan
12KZT
 Litva
21EUR
 Luksemburg
17EUR
 Latvija
21EUR
 Moldova
20MOL
Nizozemska
21EUR
Poljska
23PLN
 Portugal
23EUR
Rumunjska
24ROL
Srbija  Srbija
20RSD
Slovačka
20EUR
 Slovenija
22EUR
 Ukrajina20UAH
 Rusija20RUR

VISA i MasterCard prihvaćena su sredstva plaćanja na ruskim benzinskim stanicama uključenima u ARIS-ovu preferencijsku mrežu.
Na karti su benzinske stanice uključene u ARIS-ovu preferencijsku mrežu označene crvenom bojom.