Login

Aris in Ukraine

The petrol stations that were temporarily closed are open:

  • 7872 petrol station. Location: 12.552 km of road T10-27, Kiev ring, Sofiyevsko-Borshyagovskiy s/s, before Zhulynskiy bridge.
  • 7874 petrol station. Location: Uman, Zavodskaya str. 1a, Cherkasskaya obl.

The petrol station is temporarily closed for technical reasons:

  • 7875 petrol station. Location: 129 km of road Poltava - Aleksandriya, village Pavlishi, Sukhomlinskogo str., 23. Kirovogradskaya obl.