Login

Časté dotazy

 Potřebuji více informací o kartě. Kde je mohu získat?

Potřebujete-li odpověď na jakoukoli určitou otázku, můžete se obrátit na nejbližší pobočku ARIS, jejíž adresa je uvedena v oddílu «Kontakty», nebo odeslat dotaz z této internetové stránky pomocí formy «Objednávka karty ARIS» v oddíle  «Kontakty».

 Jak podat žádost o získání karty ARIS?

Můžete vyplnit «Objednávku karty ARIS», která je uvedena v oddílu «Kontakty» na dané internetové stránce. Tato forma předá Váš dotaz do místního oddělení  ARIS a zástupce ARIS se s Vámi spojí během 2 pracovních dnů, aby podrobněji projednal Vaši objednávku.

 Již jsem klientem ARIS. Jak mohu získat dodatečnou kartu nebo výměnu karty?

Výměnu karty nebo dodatečné karty lze lehce získat tak, že pošlete dopis nebo fax s podpisem zplnomocněné osoby na adresu místního oddělení ARIS, která je uvedena v oddíle «Kontakty» na této internetové stránce.

 Jestliže jsem ztratil svou kartu ARIS a objednal jsem si její výměnu, zůstane stejný PIN?

Když  je po uplynutí platnosti karty nebo v důsledku její ztráty, krádeže nebo poškození vydána jiná karta, její číslo se mění a stejný PIN nelze bohužel zachovat..

 Co dělat, jestliže moje karta ARIS nefunguje?

Nacházíte-li se na čerpací stanici ARIS a její pracovníci Vám nemohou pomoci, je nezbytné spojit se s "horkou linkou" ARIS na čísle +7 812 449 92 85 a tam Vám určitě pomohou. Potom se musíte neprodleně obrátit na svého vedoucího nebo na místní oddělení ARIS, jehož adresa je uvedena v oddíle «Kontakty» na internetové stránce, pro objednání výměny nefungující karty.

 Jak mohu získat průvodce sítí ARIS?

Obraťte se na místní oddělení ARIS, jehož adresu najdete v oddílu «Kontakty» na dané internetové stránce, nebo odešlete elektronickou zprávu přes formu «Objednávka karty ARIS» v oddíle «Kontakty».

 Chtěl bych dostávat operativní informaci o tankování v síti ARIS každý den. Je to možné?

Je to možné v oddíle "Pro klienty/Tankování v síti ARIS" této internetové stránky, ale nejdříve musíte získat heslo po vyplnění formy "Objednávka hesla" ve stejném oddíle internetové stránky. Heslo si můžete objednat také telefonicky na "horké lince" nebo v místní pobočce ARIS. Informace o tankování za předcházejících 24 hodin se objeví na internetu do 12:00 běžného dne.

 Jak se mohu dovědět ceny ARIS v různých zemích Evropy?

Tato informace je obsažena v oddíle «Ceny a slevy» na dané internetové stránce.

 Jak funguje systém výpisu účtů bez DPH?

Informaci o výpisu účtů bez DPH lze najít v oddíle «Vrácení DPH» na dané internetové stránce.

 Existuje limit tankování na kartu ARIS?

Obraťte se místní oddělení ARIS, jehož adresu najdete v oddíle «Kontakty» na dané internetové stránce, nebo odešlete elektronickou zprávu přes formu komentářů v oddíle «Kontakty».

 Jak jednat v případě požadavku na kvalitu a množství paliva u konkrétního tankování ARIS?

Informace o Vašem postupu v tomto případě je dána na této internetové stránce v oddíle "Kvalita a jakostní třída paliva". Obraťte se také na místní oddělení ARIS, jehož adresu najdete v oddíle «Kontakty» na dané internetové stránce, nebo odešlete elektronickou zprávu přes formu "Názor klienta" v oddíle «Kontakty».