Login

Aris in Ukraine

The petrol stations are temporarily closed from 06.05.2022:

  • 7874 petrol station. Location: Uman, Zavodskaya str. 1a, Cherkasskaya obl.
  • 7878 petrol station. Location: Zaporozhye, Avramenka str., 23
  • 9349 petrol station. Location: 91 km of motorway Kiyev-Harkov, left side, Zhovtnevoye village, Pereyaslav-Hmelnickiy r-n, Kiyevskaya obl.